Dnes je světový den vody

Dnes je světový den vodyV dnešní době má snad každý den svůj speciální význam. Jeden je dnem spotřebitelů, druhý je dnem knihy a právě den dnešní je dnem vody. Voda je jednou z nejdůležitějších surovin, ovšem její význam dnes zůstává v ústraní oproti zcela zbytným surovinám jako je ropa nebo černé uhlí.

Ačkoli se vám mohou tyto světové dny zdát zcela zbytečnými, je zde přeci jen malý význam. V tyto dny se koná všude po světě spousta přednášek a pomocí masových médií se i laická veřejnost může seznámit s problematikou vody a jejího používání.

Ačkoli výzkumy dokázaly, že se i přes rostoucí množství populace zásoby vody na naší planetě nemění, nemáme ještě vyhráno. Spousta vodních zdrojů byla, ať dočasně či trvale, znečištěna naší činností hlavně v minulém století, kdy ekologické problémy nebyly na pořadu dne. Díky tomuto nerozvážnému znečišťování je dnes spousta vodních toků nepoužitelných a nelze je využívat jako pitnou vodu. Problémem tedy není úbytek vody, jak by se mohlo zdát. Problémem je hlavně odpad, který nyní produkují zaostalejší státy, které prostě na dodržování jistých ekologických norem nemají dostatek prostředků.

Civilizovaný svět se již naštěstí pomalu vzdává růstu ekonomiky na úkor životního prostředí. V tomto ohledu je průkopníkem hlavně Evropská unie se svými plány pro rozvoj alternativní energie i pro zachování životního prostředí. Nakonec to můžeme sami vidět na našich vodních tocích. Po několika desetiletích se jim vrátila správná modrá barva.

Dalším z nezanedbatelných faktorů znečištění vodní energie je nadměrná lidská spotřeba. Je třeba začít u každého z nás. Nesmíme na večerní koupel vyplýtvat 100 litrů vody, jak je to dnes zvykem, nesmíme do záchodu splachovat pavouky. Musíme si zvyknout na to, že voda je to nejcennější co máme a bez ní prostě nepřežijeme…

Budu rád, když si alespoň někteří z vás tuto skutečnost aspoň jediný den, 22. března, uvědomí a po zbytek roku se budou k cenným zásobám vody chovat šetrněji, než doposud…

Komentářů k příspěvku „Dnes je světový den vody“: 0


  1. Žádné komentáře

Přidat komentář

Poznámka: Provozovatel této stránky nenese odpovědnost za obsah komentářů. Odesláním komentáře se jeho autor dobrovolně vzdává nároku na honorář za obsah komentáře.